פלוטו וחברים

מי אני ומה שמי

פעם אחרונה שבדקתי אני :
בבית אני
שמתגאים בי אומרים עלי שאני
האם אני